Max tenten RI&E en TRA

Max Tenten een jonge speler in de tenten familie die graag zijn veiligheid op een hoog niveau houdt.

Voor Max tenten een Taak Risico Analyse gemaakt en de opmaat gezet voor het updaten van hun RI&E. Deze zal na de zomer worden afgerond.